Betingelser for brug af dokNet.dk

dokNet.dk kan frit bruges til simple undersøgelser, men hvis man vil bruge muligheden for at visualisere læringsudbytte, så forudsætter det betaling af et kontingent.

Alle kan frit bruge dokNet.dk som redskab til almindelig kursusevaluering, undervisningsmiljøvurdering mm., hvor den enkelte respondent kun svarer på en bestemt undersøgelse én gang.

Hvis man ønsker at anvende dokNet.dk’s mulighed for, at respondenterne kan besvare den samme undersøgelse flere gange, så skal man (efter to gratis prøvemåneder) bidrage økonomisk til drift, vedligeholdelse og udvikling af redskabet.

Denne funktion er nødvendig for at kunne anvende dokNet.dk som

  • pædagogisk redskab, der synliggør den enkeltes læring/udvikling i et grafisk billede til brug for feedback og dialog og
  • &redskab til opsamling og grafisk dokumentation af læringsudbytte for en gruppe/et hold – med henblik på evaluering til internt og/eller eksternt brug.

Brugerne bidrager gennem almindeligt medlemskab eller ved at tegne partnermedlemsskab i Daghøjskoleforeningen.

Kontingentsatser for partnermedlemsskab ift. dokNet.dk fastsat af Daghøjskoleforeningens bestyrelse gældende for 2018/19.

For enkeltskoler er kontingentet fastsat ift. årselevtal inden for det relevante område (eks. FVU/OBU

  • Minimumskontingent, op til 20. åe.: 1.500 kr./år
  • Middelstore skoler, op til 75 åe.: 3.000 kr./år.
  • Store skoler, modulkontingent 3.000 kr. pr. påbegyndt 75 åe., max 12.000 kr.

Organisationer, f.eks. oplysningsforbund, kan tegne partnermedlemskab, der omfatter deres medlemsskoler/foreninger mv., således at disse kan få billigere adgang til at anvende redskabet.

Kontingentet udgør 1.250 kr./enhed (for FVU og OBU: pr. driftsoverenskomst), idet organisationen betaler mindst 4.000 kr. i grundkontingent. Det er en forudsætning at kontingentet opkræves hos organisations-partnermedlemmet, som evt. selv sender regningen videre til de enheder, der anvender redskabet.

Der er ingen begrænsninger/ingen betaling for anvendelse af dokNet.dk til undersøgelser, hvor den enkelte respondent kun skal besvare undersøgelsen én gang, se ovenfor.

Almindeligt medlemskab af Daghøjskoleforeningen kan tegnes af daghøjskoler og lignende kursusvirksomheder. Kontingentet fastsættes af Daghøjskoleforeningens generalforsamling.

Kontakt foreningen@daghojskoler.dk eller ring til 3333 0666 for nærmere information.

Bemærk: Hvis I efter de to gratis prøvemåneder ikke ønsker at tegne medlemskab eller partnermedlemsskab i Daghøjskoleforeningen, så vil data vedr. undersøgelser, som i prøveperioden er besvaret af respondenter mere end én gang, fortsat være tilgængelige. Der vil alene blive blokeret for den fremtidige mulighed for, at den enkelte respondent kan besvare en undersøgelse flere gange.