Et redskab til opsamling og grafisk dokumentation af læringsudbytte for en gruppe/et hold

dokNet.dk indeholder en funktion, hvor man ”med tryk på en knap” kan generere et diagram, der anskueliggør det gennemsnitlige læringsudbytte for holdet som helhed.

Bemærk at der ikke er tale om standardmål, fokus er på læringsudbytte/progression i forhold til deltagernes individuelle udgangspunkter. 

Dette diagram viser det gennemsnitlige læringsudbytte ift. forskellige parametre på et FVU-hold for rengøringspersonale.

Mere om dette og andre konkrete cases med anvendelse af dokNet.dk i forbindelse med forberedende voksenundervisning, FVU og ordblindeundervisning på http://dendigitaleunderviser.doknet.dk

Casene kan også fungere som inspiration, selv om indholdet er et helt andet.

Hvis man har brug for at kunne samle op for et bestemt tilbud over længere tid, er der mulighed for at eksportere data fra dokNet.dk til et regneark og her generere et diagram for en periode

Som i dette eksempel fra Kursustrappen, Frederiksberg, hvor diagrammet viser den gennemsnitlige progression på seks forskellige parametre for 124 deltagere, der har deltaget i kurset ”På livet løs” i løbet af perioden august 2014 til juni 2016. Den gule kurve og den grønne kurve viser deltagernes gennemsnitlige status ved henholdsvis start og afslutning på forløbet.

Et sådant opsamlingsdiagram fungerer som en god dokumentation af, om et givet kursus generelt skaber en positiv udvikling hos deltagerne – til internt brug og over for eks. jobcentret eller andre samarbejdspartnere.

En forudsætning for at kunne generere en sådan dokumentation er, at den enkelte respondent besvarer den samme undersøgelse to eller flere gange.

For at anvende denne funktion skal man (efter to måneds prøveperiode) bidrage til drift, vedligeholdelse og udvikling af dokNet.dk gennem medlemskab eller partnermedlemsskab af Daghøjskoleforeningen. Se mere om betingelserne her.