Hvad får man ud af at bruge dokNet.dk

dokNet.dk visualiserer udvikling og læring, for den enkelte og for et hold. Redskabet understøtter på en gang både pædagogisk feedback og dokumentation/evaluering til internt og eksternt brug. Visualiserer også resultater af simple kursusevalueringer mv.

Læringsudbytte for en deltager
… og for hele holdetI forhold til den enkelte fungerer diagrammet på en gang som visuelt grundlag for pædagogisk dialog/feedback og som dokumentation af progression/læringsudbytte i forhold til udgangspunktet.

Pointen er, at det har en pædagogisk værdi og dokumentationen er en ”gratis” bonus – det er ikke en ekstra tidsrøver.

Der er også mulighed for at synliggøre den gennemsnitlige progression/læringsudbytte for et helt hold – til brug for intern evaluering med henblik på udvikling eller til brug for ekstern dokumentation af tilbuddets værdi.

Det er et fleksibelt redskab, som i meget høj grad kan tilpasses til skolens, holdets eller den enkelte deltagers behov.

Samtidig kan man ”låne” andres undersøgelsesdesign og tilpasse det til eget behov/egen smag – så man ikke behøver at starte forfra, men på den anden side heller ikke er bundet til en bestemt skabelon.