dokNet.dk er et web-baseret værktøj til grafisk synliggørelse af læring/udvikling mm.Formatet er udviklet til brug i folkeoplysningen og fokuserer på udvikling i forhold til individuelle udgangpunkter og målsætninger frem for standardmål. Redskabet kan desuden bruges til at opsamle forskellige typer af data med henblik på evaluering og udvikling.

Læs mere...

dokNet.dk visualiserer udvikling og læring, for den enkelte og for et hold. Redskabet understøtter på en gang både pædagogisk feedback og dokumentation/evaluering til internt og eksternt brug. Visualiserer også resultater af simple kursusevalueringer mv.

Læs mere...

dokNet.dk kan genere et grafisk billede, der visualiserer den enkeltes læringsudbytte i forhold til udgangspunktet – til brug for pædagogisk feedback og dialog.

Læs mere...

dokNet.dk indeholder en funktion, hvor man ”med tryk på en knap” kan generere et diagram, der anskueliggør det gennemsnitlige læringsudbytte for holdet som helhed.

Læs mere...

dokNet.dk understøtter kursusevalueringer og lignende og genererer et diagram, der giver overblik over deltagernes gennemsnitlige vurdering af forskellige aspekter.

Læs mere...

Her finder du cases til inspiration og råd om hvordan du kommer godt og nemmest igang med at lave undersøgelser med dokNet.dk

Læs mere...

På resultatsiden for den enkelte respondent kan man downloade resultatgraf, med udsagn/udsagnsgrupper og kommentarer.

Læs mere...

Anonymiser respondenterne når du ikke længere har brug for persondata.

Læs mere...

Der er udviklet en såkaldt API (Application Programming Interface) i dokNet.dk, hvilket indebærer at deltageradministrationssystemer kan tale med dokNet.dk så man kan hente sine undersøgelser fra eget administrationssystem.

Læs mere...

dokNet.dk kan frit bruges til simple undersøgelser, men hvis man vil bruge muligheden for at visualisere læringsudbytte, så forudsætter det betaling af et kontingent.

Læs mere...

Denne aftale gælder for behandling af persondata ved anvendelse af dokNet.dk, der ejes og administreres af Daghøjskoleforeningen.

Læs mere...