Anonymiser respondenterne

Anonymiser respondenterne når du ikke længere har brug for persondata.

Når du anonymiserer en respondent fjernes alle personoplysninger.
Øvrige data bevares uændret.

Du kan således fortsat se og anvende resultater fra undersøgelsen, du kan blot ikke længere identificere personerne.

Persondata skal, i henhold til Databeskyttelsesforordningen, slettes, når de ikke længere er nødvendige for formålet.

I dokNet.dk vil det sige, når der ikke længere er mulighed for at vedkommende skal besvare undersøgelsen igen.

Det vil typisk være, når respondenten ikke længere har tilknytning til skolen eller det kursus o.lign., som undersøgelsen handler om.

Det anbefales, at man mindst en gang om året gennemgår sine undersøgelser og tager stilling til, hvorvidt nogle eller alle respondenter, der er tilknyttet en undersøgelse skal anonymiseres.

Under Mine undersøgelser: vælg ”Alt om respondenter” ud for en given undersøgelse.
Klik i feltet ”Anonymiser (undersøgelsens navn)” øverst til højre.
Du vil få et par advarsler op, så du ikke kommer til at anonymisere undersøgelsen ved et uheld.

Du kan også anonymisere udvalgte respondenter, en ad gangen. Klik på respondentens navn for at åbne siden med hans/hendes oplysninger.
Klik i feltet ”Anonymiser (respondentens navn)” øverst til højre.