Om dokNet.dk

dokNet.dk er et web-baseret værktøj til grafisk synliggørelse af læring/udvikling mm.Formatet er udviklet til brug i folkeoplysningen og fokuserer på udvikling i forhold til individuelle udgangpunkter og målsætninger frem for standardmål. Redskabet kan desuden bruges til at opsamle forskellige typer af data med henblik på evaluering og udvikling.

dokNet.dk bygger oven på en prototype, der er udviklet i Flex-Aarhus-projektet http://www.daghojskoler.dk/fokusomraader/motivation-og-laering/flex-aarhus.aspx (2012-13), hvor det blev anvendt til at synliggøre og dokumentere læring/udvikling inden for områderne uddannelsesafklaring, faglige kompetencer, sociale kompetencer og hverdagskompetencer.

dokNet.dk er oprindelig udviklet i 2013-14 af Daghøjskoleforeningen i samarbejde med AOF Danmark og Folkehøjskolernes Forening,* og med tilskud fra Dansk Folkeoplysnings Samråds udviklingspuljer. Daghøjskoleforeningen har siden løbende videreudviklet redskabet i samarbejde med brugerne. DFS udviklingspuljer har også bidraget til dele af videreudviklingen (2017-18).

dokNet.dk er udviklet som del af et større udviklingsprojekt, der går ud på at beskrive et "evalueringsfundament", der kan understøtte dokumentation og evaluering af projekter, forløb mv. inden for folkeoplysningen.
Den anden del af evalueringsfundamentet er siden www.virkerdet.nu der er en værktøjskasse til evaluering og dokumentation i folkeoplysningen.

*
Projektleder: Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen, rj@daghojskoler.dk
Niels Prins, Daghøjskoleforeningen, har i hele forløbet stået for den tekniske udvikling af redskabet.
Projektgruppen iø.: Jakob Hvenegaard, Folkehøjskolernes Forening og Solvej Hune, AOF Danmark.
Professor Thomas Bredgaard, Aalborg Universitet, har været ekstern konsulent på hele evalueringsfundament-projektet.