Et pædagogisk redskab, der synliggør den enkeltes læring/udvikling i et grafisk billede

dokNet.dk kan genere et grafisk billede, der visualiserer den enkeltes læringsudbytte i forhold til udgangspunktet – til brug for pædagogisk feedback og dialog.

En lille solstrålehistorie… en deltager blev forelagt grafik over sine 2 besvarelser…hun var så stolt og overrasket- havde slet ikke selv mærket at hun havde flyttet sig så meget  Det var så herligt at sende en glad deltager på weekend  Det er et FEDT pædagogisk samtaleredskab!”

Tina Muusholm, underviser og vejleder, Fokus Folkeoplysning

Den gule kurve i diagrammet viser vejleders og deltagers vurdering af deltagerens status ved start på 8 forskellige parametre. Den grønne viser deres vurdering efter tre en halv måned på kurset.

Diagrammet kan også – efter aftale med kursisten – eks. indgå som del af tilbagemelding til sagsbehandler på jobcentret eller til brug for genindstilling til ordblindeundervisning.

Se eksempler på konkrete cases med anvendelse af dokNet.dk i forbindelse med forberedende voksenundervisning, FVU og ordblindeundervisning på http://dendigitaleunderviser.doknet.dk

Casene kan også fungere som inspiration, selv om indholdet er et helt andet.

Denne type af undersøgelser er karakteriseret ved, at den enkelte respondent besvarer den samme undersøgelse to eller flere gange.

For at anvende denne funktion skal man (efter to måneds prøveperiode) bidrage til drift, vedligeholdelse og udvikling af dokNet.dk gennem medlemskab eller partnermedlemsskab af Daghøjskoleforeningen. Se mere om betingelserne her.