Et redskab til almindelig kursusevaluering, undervisnings-miljøvurdering mv.

dokNet.dk understøtter kursusevalueringer og lignende og genererer et diagram, der giver overblik over deltagernes gennemsnitlige vurdering af forskellige aspekter.

dokNet.dk gør det nemt at gennemføre almindelige evalueringer af kurser og andre aktiviteter, hvor man eks. spørger til deltagernes tilfredshed og vurdering af eget udbytte ved afslutningen.

Hvis man har deltagernes mailadresse eller telefonnumre kan undersøgelsen sendes ud til alle deltagere med et enkelt klik. Navne, mail, telefonnumre mv. kan importeres til dokNet.dk fra et excel-ark, der er sat op på en bestemt måde.

Ligeledes med et enkelt klik får man et diagram, der viser alle respondenternes gennemsnitlige vurdering af kurset/aktiviteten.

Nedenfor er redskabet anvendt til evaluering af Daghøjskoleforeningens medlemskonference i henholdsvis 2017 og 2018.

Graferne afspejler at vi var betydeligt heldigere med programmet i 2018 end i 2017.

På samme måde kan dokNet.dk bruges til eks. undervisningsmiljøundersøgelser (se eksempler under menupunktet ’Delte undersøgelser’).

dokNet.dk kan helt frit anvendes til denne type af undersøgelser, der er karakteriseret ved, at den enkelte kun besvarer undersøgelsen én gang.