dokNet.dk er et værktøj til grafisk dokumentation af læring og udvikling i et format, der er relevant i folkeoplysningen og kan anvendes fleksibelt i mange forskellige situationer.

dokNet.dk kan fungere som et pædagogisk værktøj, der synliggør den enkeltes læring/udvikling. Det er samtidig et redskab til opsamling af data, og dermed et hjælperedskab ved evaluering - hvad enten formålet med evalueringen er intern udvikling, ekstern dokumentation eller begge dele.

dokNet.dk kan også anvendes til almindelig kursusevaluering, undervisningsmiljøvurdering mm.

dokNet.dk er er udviklet af Daghøjskoleforeningen i samarbejde med AOF Danmark og Foreningen af Folkehøjskoler med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråds udviklingspuljer.