dokNet.dk er er udviklet af Daghøjskoleforeningen
i samarbejde med AOF Danmark og Foreningen af Folkehøjskoler med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråds udviklingspuljer.