Kort intro til dokNet's API

Du får brugernavn/password ved at oprette dig som bruger på https://doknet.dk/register/.
Derefter skal din nye bruger have de korrekte brugertilladelser. Dem får du ved at emaile dit brugernavn til Niels Prins (np[at]daghojskoler.dk),
som vil sende dig et svar når brugerrettighederne er indstillet korrekt.
Når ovenstående er klaret kan du gå i gang med at bruge API'en.

Adgang til API.

Adgang til API sker via https://doknet.dk/api/
Du henter en API token på adressen https://doknet.dk/api/token-authentication ved hjælp af brugernavn/password i en JSON string (se nedenfor)

Din JWT API token SKAL være inkluderet i alle requests i en Authorization header
key: Authorization
value: Bearer <token>

Din API token virker i en time. Derefter skal der hentes en ny.

API responses er i JSON med application/json content type.

Direkte links til dokNet.dk brugerinterface.

Du kan hente direkte links til webbrugerinterfacet på adressen https://doknet.dk/api/admin/token-authentication.
Den token du henter her kan kun bruges til dette. Denne token gælder indtil midnat den dag den er hentet, herefter skal der hentes en ny.
Sammen med din token får du også de GET links du kan bruge. Vær opmærksom på at der skal bruges id på respondenten (< fid >) og id på den survey (< sid >) respondenten er tilknyttet.

Begrænsninger

Det er ingen begrænsninger på adgangen til API’en, men hvis det i fremtiden viser sig at enkelte brugere
belaster serveren uforholdsmæssigt meget forbeholder vi os ret til at ligge begrænsninger på.

Alle spørgsmål bedes sendt til np[at]daghojskoler.dk, og vil blive besvaret hurtigst muligt.

Documentation auto-generated on Mon, 17 Jun 24 22:11:55 +0000